Green.L ND varia is een dubbelzijdig multicoated filter. De draaiende onderdelen werken zeer soepel voor een perfecte werking. De extra groene coating voorkomt de beruchte groene zweem die ontstaat in de hogere waarden van ND filters.
Werking ND-Fader: (Wikipedia)
Een variabel ND-filter bestaat uit twee polarisatiefilters die over elkaar heen kunnen draaien, waardoor de mate van lichtdemping kan worden geregeld. Een enkel variabel ND-filter kan dus een reeks van vaste ND-filters vervangen, waarmee het praktischer in gebruik is. Een extra toepassing van een variabel ND-filter is als zgn. "fader", bij het filmen. Het begin van een scene kan ermee vloeiend vanuit "zwart" worden ingedraaid en het einde vloeiend naar zwart toe worden afgesloten. Ook kan de scherptediepte bij videofilmen geregeld worden. Filmen met een DSLR gebeurt met een vaste sluitertijd. De scherptediepte wordt dan geregeld met het diafragma. In veel voorkomende gevallen kan het diafragma niet voldoende worden aangepast, hier is dan een ND variable filter een uitkomst, omdat een precieze afstelling van het doorgelaten licht geregeld kan worden.

Green.L ND1000 en ND2000 grijsfilters zijn voor fotografen die willen experimenteren met lange sluitertijden. Het geeft onverwachte en artistieke effecten bij water, boombladeren, maar ook reflex bezitters die willen filmen kunnen niet zonder deze filters: alleen dan kan onder normale lichtomstandigheden een groot diafragma worden gebruikt met de relatief lange sluitertijden die een professioneel filmresultaat vragen.

Vergroten

Specificatie assortiment:


Vergroten

Specificatie assortiment: